ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΜΗ

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEMESIS PRIVATE COMPANY ΙΚΕ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 146661747000
ΕΔΡΑ ΕΔΕΣΣΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.000,00
ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΟΥ 1 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ και της ΘΕΟΔΩΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ 1 ΣΕΡΡΩΝ 37 ΕΔΕΣΣΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΌΧΙ
ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΟΥ 2 ΘΩΜΑΣ ΣΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ και της ΘΕΟΔΩΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ 2 ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 8 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΌΧΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 1 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ και της ΘΕΟΔΩΡΑΣ
ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΌΧΙ